Online-Anmeldung zum Gottesdienst

Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung erforderlich. Nur angemeldeten Personen wird Zutritt zum Gottesdienst gewährt. Die Anmeldung muss jeweils bis zum Donnerstag vor dem Gottesdiensttermin bis 12.00 Uhr im Pfarrbüro erfolgt sein.

Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, sich für einen der nachfolgend aufgeführten Gottesdienste online anzumelden. Sollte der Gottesdienst bereits ausgebucht sein, bekommen Sie vom Pfarrbüro eine Benachrichtigung, dass eine Teilnahme nicht mehr möglich ist.

Aby wziąć udział w serwisie, wymagana jest rejestracja. Dostępdo usługi mają tylko zarejestrowane osoby. Rejestracji należy dokonać do czwarku przed datąż nabożeństwa do godziny 12:00 w biurze parafialnym.

Oferujemy możliwość rejestracji online w jednej z usług wymienionych poniżej. Jeśli usługa jest już w pełni zarezerwowana, otrzymasz od urzędu parafialnego powiadomienie, że uczestnictwo nie jest już możliwe.

Alle, die am Gottesdienst teilnehmen, müssen eine MEDIZINISCHE Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Każdy uczestnik usługi musi nosić medyczną ochronę ust i nosa.

Kommunion

Die Spendeformel „Der Leib Christi“ wird vom Priester vor der Kommunionspendung vom Altar ausgesprochen. Alle antworten gemeinsam: „Amen“. Der Kommunionempfang erfolgt darauf schweigend.

Die Mundkommunion ist weiterhin nicht möglich. Der Empfang der Kelchkommunion bleibt auf den Priester beschränkt.

Komunia

Formuła darowizmy „Ciało Chrystusa“ jest używana przez kapłana przed komunią z ołtarza wypowiedziane. Wszyscy odpowiadają razem: „Amen”. Następnie odbywa się przyjęcie komunijne bez odpowiedzi.

Komunia ustna wciąż nie jest możliwa. Przyjmowanie komunii kielichowej pozostaje otwarte, ograniczone do księdza.

Liste der Gottesdienste mit der Möglichkeit zur Online-Anmeldung

bereits ausgebuchte Veranstaltungen werden hier nicht mehr aufgeführt